Aanvraag compensatie transitievergoeding

Sinds 1 april 2020 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het UWV op grond van de zogenoemde compensatieregeling transitievergoeding. Heeft u de arbeidsovereenkomst met een werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid beëindigd, dan kunt u een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. De compensatieregeling heeft terugwerkende kracht tot arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd.

Hoe moet ik de aanvraag indienen?

De aanvraag voor deze compensatie kunt u digitaal indienen via het werkgeversportaal van het UWV. Bij de aanvraag dient u de volgende documenten te overleggen:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld de ontslagvergunning of vaststellingsovereenkomst);
  • de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken (1 loonstrook van de periode vóór de datum waarop uw werknemer 1 jaar ziek was en 1 loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte voorbij is);
  • bewijs dat de transitievergoeding betaald is en op welke datum (bijvoorbeeld een bankafschrift).

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

Is de transitievergoeding betaald vóór 1 april 2020, dan moet u de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 indienen. Is de transitievergoeding betaald op of na 1 april 2020, dan moet de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de vergoeding worden ingediend.

Wanneer wordt op mijn aanvraag beslist?

Indien het opzegverbod bij ziekte vóór 1 april 2020 is geëindigd, dan dient het UWV binnen 26 weken na uw aanvraag een beslissing te nemen. Is het opzegverbod bij ziekte op of na 1 april 2020 geëindigd, dan geldt een beslistermijn van 8 weken. De betaling van de compensatie zal plaatsvinden binnen 6 weken na de datum van de beslissing.

Tot slot

Heeft u vragen over de compensatieregeling? Neemt u dan contact op met Reinier Boogers (boogers@pcda.nl) of een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Top