Boetes voor niet registreren in- en/of uitlenen intermediairs

De Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) geeft regels voor de bemiddeling van arbeid door intermediairs (ook wel uitzendkrachten genoemd) en is sinds 1 juli 2012 aangepast. Het doel van deze wijziging is om malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken. Uitzendkrachten hebben door deze wetswijziging dezelfde rechten als andere werknemers waardoor aan uitzendkrachten in principe dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten worden toegekend. Denk hierbij aan rusttijden, de duur van vakantie of het openstellen van interne vacatures voor intermediairs.

De gewijzigde Waadi schrijft voor dat bedrijven die werknemers in– en/of uitlenen dit moeten registreren in het Handelsregister. Het is van belang om na te gaan of u als onderneming valt onder de werkingssfeer van deze nieuwe wetgeving. Bedrijven die in- en/of uitlenen zonder registratie riskeren een boete die op kan lopen tot € 36.000 per werknemer. Dit geldt ook voor de ondernemer die een arbeidskracht inhuurt via een niet-geregistreerd uitzendbureau.

Kritiek op de vernieuwde wetgeving is dat er (nog) geen ondergrens is gesteld voor welke bedrijven zich wel of niet dienen te registreren. Tot nu toe zijn er slechts enkele uitzonderingen bekend op deze registratieverplichting (onder andere in concernverband), maar het is raadzaam om als onderneming na te gaan of u tot registratie verplicht bent. Weet u of uw onderneming zich als zodanig in het Handelsregister dient te registreren of dat u een boete riskeert omdat de onderneming waar u arbeidskrachten van inhuurt zich niet heeft geregistreerd?

Top