Enig bestuurder van een rechtspersoon stelt zijn (voormalige) medebestuursleden aansprakelijk: blijft hijzelf naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid buiten schot?

De bestuurders van een stichting hebben in de loop van een aantal jaren meegewerkt aan verschillende financiële transacties in de familiaire sfeer (opnames en overboekingen vanaf de bankrekening van de stichting onder de noemer ‘lening’). Na het aftreden van enkele bestuursleden, stelt de enig overgebleven bestuurder namens de stichting zijn voormalige medebestuursleden aansprakelijk voor deze transacties.

Opmerkelijk is dat alleen de twee afgetreden bestuursleden aansprakelijk zijn gesteld door de Stichting. De aangebleven enig bestuurder van de Stichting, heeft zichzelf feitelijk buiten schot gehouden. Volgens het Hof valt hem, die immers ook nalatig is (geweest) eenzelfde groot verwijt te maken als zijn medebestuurder, ook als hij niet op de hoogte was van de handelwijze van zijn medebestuurder(s). Het besluit van de Stichting om de voormalige bestuurders te dagvaarden, dat feitelijk is genomen door aangebleven bestuurder, is derhalve naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (conform art. 2:8 lid 2 BW).

De aangebleven enig bestuurder van de Stichting kan zich volgens het Hof niet beroepen op disculpatie voor het onbehoorlijke bestuur, inhoudende dat hij zich nimmer heeft beziggehouden met administratieve taken en dus geen weet had van de opnames en overboekingen, omdat van iedere bestuurder mag worden verwacht dat hij op zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult. Het missen van inzicht of bekwaamheid die van iemand in die positie mag worden verwacht, is geen geldige grond voor disculpatie. Daar komt bij dat hij de (uitgevoerde) taken, die hij overliet aan een andere bestuurder, niet controleerde. Ook de aangebleven bestuurder is aldus nalatig geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden en dus persoonlijk aansprakelijk. Oeps, zijn actie tegen de voormalige bestuurders backfired.. Voor vragen: Gijs van Poppel

Top