Arbeidsrecht & Medezeggenschap

Complexe reorganisaties, individuele en collectieve ontslagprocedures, onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden, werknemersparticipaties en pensioenrecht.

De arbeidsrecht advocaten van Van Poppel Croonen adviseren en procederen over het aangaan arbeidsovereenkomsten, het verbreken daarvan en alles wat daartussenin ligt en daarna nog opkomt. Ongeacht of u werknemer, werkgever of (lid van een) ondernemingsraad bent; wij bespelen graag beide zijden van het schaakbord.

Aangaan arbeidsovereenkomst

Onze advocaten adviseren u over het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Aan welke vereisten moet een arbeidsovereenkomst voldoen? Welke afspraken moet ik maken en welke niet? Is er een cao van toepassing en wat voor een gevolgen heeft dat voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst? Wel of geen concurrentiebeding? Dit zijn allemaal vragen die de revue zullen passeren zodra u ons verzoekt mee te denken bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst die voorziet in de eisen en wensen van uw onderneming of uw persoonlijke situatie.

Verbreken arbeidsovereenkomst

Is uw werknemer vaak ziek, is de wettelijke wachttijd doorlopen, doet uw werknemer niet wat er van hem / haar verwacht mag worden? Moet u reorganiseren, is er winstmaximalisatie te behalen, wordt er geherstructureerd of is er een andere reden op grond waarvan u afscheid wenst te nemen van werknemer(s)? Wanneer ben ik een (transitie)vergoeding verschuldigd, wanneer niet?

Allemaal redenen om te overwegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na te streven. Wij kunnen u adviseren bij het maken van strategische keuzes. Wanneer zet u welke stap, waarom doet u dat en wat is het doel daarvan. UWV, Ontslagadviescommissie, kantonrechter of toch in dialoog gaan met de werknemer? Allemaal routes met als doel om tot een beëindiging te komen, maar met welke stakeholders moet er rekening gehouden worden? Wat zijn de kosten en wat is de haalbaarheid? Wij helpen u bij het bepalen de meest optimale routing tegen de laagst mogelijke kosten.

In de tussentijd

Gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst kan er veel gebeuren. Zowel met de werkgever als met de werknemer. Soms voorziet de arbeidsovereenkomst het arbeidsrecht in een gewijzigde omstandigheid, soms niet. Heeft u een eenzijdig wijzigingsbeding waar een beroep op gedaan kan worden of moet de jurisprudentie u helpen de juiste routing te bepalen?

Het arbeidsrecht voorziet uitgebreid in regelingen ten tijde van ziekte en daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid. Welke verplichtingen hebben partijen, welke stakeholders zijn er waar rekening mee gehouden moet worden? Denk hierbij aan bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, verzuimbegeleider. Maar denk ook aan het UWV; verloopt alles volgens het spoorboekje of wordt er een loonsanctie opgelegd omdat u te laat (of geen) maatregelen treft?

Na beëindiging

In de meeste gevallen zijn werknemer en werkgever van elkaar ‘verlost’ nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is. Dit is echter niet altijd het geval. Mogelijk overtreedt u(w ex werknemer) een concurrentie- of relatiebeding en wenst u handhavend op te treden. Denk hierbij echter ook aan de gevolgen van een werknemer die ziek uit dienst gaat en de gevolgen daarvan voor de gedifferentieerde premie. Heeft het UWV ten onrechte een WIA-uitkering toegekend, dan kunnen wij de werkgever bijvoorbeeld begeleiden bij de bezwaar- en beroepsprocedure.

Medezeggenschap / OR

Onze advocaten adviseren ondernemingsraden en ondernemingen over alle aspecten van medezeggenschap, waaronder het advies- en instemmingsrecht.

Wij zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied

Jasper Croonen

Advocaat • Mediator

Noëna van Schaik

Advocaat

Tess Meerding

Advocaat

Jeantine Bethe

Advocaat
Top