Healthcare & Pharma

Wij adviseren en procederen in allerlei kwesties waarmee (toeleveranciers en partners van) zorginstellingen en professionals in de zorg en farmacie te maken krijgen.

Zorgbestuurders en zorgverleners die worden geconfronteerd met telkens veranderende wet- en regelgeving, verlangen een juridisch deskundige die de taal spreekt en op (kosten- en tijds) efficiënte wijze hen toegevoegde waarde biedt: een oplossing in plaats van mogelijkheden. Dit geldt zeker ook voor (commerciële) toeleveranciers en partners van zorggerelateerde partijen.

Het team van VPCA bestaat uit juridisch specialisten die zowel hun eigen specialisme (zoals mededingingsrecht, maatschap perikelen en samenwerkingsovereenkomsten, fiscaal, toepasselijke zorgwetgeving, privacy, arbeidsrecht, etc.) als de sector door en door kennen.

Meer en meer geldt dit in internationaal verband, in welk geval wij nauw samenwerken met uitstekende advocaten, belastingadviseurs en accountants over de hele wereld, via ons internationale samenwerkingsverband ANTEA. Noodzakelijk, want internationaal zijn vaak regels van toepassing die uw bestaande adviseurs wellicht niet kennen. Het resultaat is een duidelijk advies en een goede en begrijpbare vastlegging.

Wij zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied

Gijs van Poppel

Advocaat
Top