ICT, Privacy & Intellectuele Eigendom

Dataverwerking, (open source software) licenties, cloud oplossingen, IT-contracten, privacy, smart contracts technologie, auteurs-, merk- en handelsnaamrecht.

Wij beschikken over betrouwbare expertise op het gebied van dataverwerking, (open source software) licenties, cloud oplossingen, blockchain technologie, Web3, Artificial intelligence (AI), IT-contracten (zoals SaaS-overeenkomsten en Service Level Agreements (SLA)), privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), smart contracts technologie en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)), het auteurs-, merk- en handelsnaamrecht.

AFM en DNB laten ook steeds nadrukkelijker van zich gelden op het gebied van FinTech oplossingen en technologieën, en betalingsaanbieders (bijvoorbeeld Payment Service Directive (PSD)), maar ook bij Reg Tech ondernemingen (MonitorTech, ReportTec, DataExhangeTech, LegalTech en ComplyTech).

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment geldt in heel Europa dezelfde privacywetgeving, die een sterke uitbreiding van de privacyrechten van betrokkenen teweeg brengt, terwijl bedrijven en overheden meer verplichtingen opgelegd krijgen. Daarnaast krijgen privacytoezichthouders meer bevoegdheden op te treden tegen overtreders van de regels, o.a. met het opleggen van boetes.

Verwerking van persoonsgegevens mag slechts in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Privacy heeft een continue invloed op de bedrijfsvoering, o.a. door verplichte:

  • verwerkersovereenkomst
  • protocol meldplicht datalekken
  • privacyreglement
  • cookieverklaring
  • etc.

Wij zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied

Jasper Croonen

Advocaat • Mediator

Gijs van Poppel

Advocaat

Tess Meerding

Advocaat
Top