Corporate law & Corporate Litigation

Ondernemingsrechtelijke advisering, geschillen en procedures over besluitvorming, bestuur en toezicht, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. Wij ondersteunen bij het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, zoals distributie, agentuur, maatschap en vof, alsook het adviseren en procederen over geschillen tussen aandeelhouders en andere partners.

Het ondernemingsrecht beslaat het recht dat ziet op vraagstukken over de juiste wijze van toezicht uitoefenen, het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders, interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid / besluitvormingstrajecten van organen van de vennootschap en (uiteraard) corporate governance.

Wij hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen over (internationale) samenwerkingsvormen. Krachtenbundeling leidt tot voordelen, totdat de verwachtingen niet gelijk ervaren worden. Voorzien en vastleggen is cruciaal, zodat ook al tijdens de onderhandelingen een ervaren specialist gewenst is en tevoren duidelijkheid over onder meer verantwoordelijkheden, risico-overgang en aansprakelijkheden voor u goed geregeld wordt.

Wij zijn centraal in Nederland gevestigd (Utrecht, 25 minuten vanaf Schiphol), zodat wij zo nodig eenvoudig bereikbaar zijn en internationaal werken wij nauw samen met uitstekende advocaten, belastingadviseurs en accountants over de hele wereld, via ons internationale samenwerkingsverband ANTEA. Noodzakelijk, want internationaal zijn vaak regels van toepassing die uw bestaande adviseurs wellicht niet kennen. Het resultaat is een duidelijk advies en een goede en begrijpbare vastlegging.

Wij zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied

Gijs van Poppel

Advocaat

Noëna van Schaik

Advocaat
Top