Jasper Croonen

Advocaat • Mediator

Sinds het begin van mijn studie heeft arbeidsrecht mij het meeste geboeid. Arbeid is een van de hoekstenen van onze maatschappij en vormt daarmee een essentiële pilaar waarop mensen invulling geven aan hun wensen, verplichtingen en mogelijkheden. Dit geldt voor zowel werknemers als werkgevers.

Net zoals dat arbeid mensenwerk is, is de invulling, uitvoering en beëindiging van een arbeidsovereenkomst mensenwerk. Door goed te luisteren wat een werknemer of werkgever precies wil en daarvoor maatwerk te leveren, onderscheid ik mij van de gemiddelde arbeidsrecht advocaat. Ik denk niet alleen aan de standaard parameters zoals einddatum en vergoedingen, maar juist ook aan de behoeften die er bestaan; out of the box (durven) denken is mij daarbij verre van vreemd. Door juist daar oog voor te hebben voor oplossingen buiten de gebaande paden komen er regelingen tot stand die maatwerk geven en toegespitst zijn op de specifieke wens van werknemer of werkgever. Juist doordat ik luister en out of the box denk, kunnen procedures vaak voorkomen worden of juist in de kiem worden gesmoord. Ook dragen deze eigenschappen bij aan mijn interesse voor Alternative Dispute Resolution (ADR); kijken naar andere manieren om tot oplossing van bestaande geschillen te komen.

Ik sta cliënten bij vanaf het moment van aangaan van een arbeidsovereenkomst, het beëindigen daarvan en alles wat daartussen in ligt en daarna nog kan spelen. Ook adviseer ik op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, waarbij ik er niet voor schroom om de besluiten van het UWV aan te vallen indien daar een aanleiding voor is. Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, ben ik in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op het rechtsgebied arbeidsrecht. Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Nu ik een passie voor mijn vak heb, zult u deze passie terugvinden in de wijze waarop ik u ter zijde sta. Laagdrempelig en informeel zijn kenmerkend voor mijn manier van werken waarbij ik de kosten – baten analyse gedurende de gehele behandeling van uw dossier in de gaten houd en u informeer indien ik meen dat deze negatief uitslaat. Begin 2004 ben ik gestart als advocaat, in 2008 heb ik Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond en in 2017 heb ik de opleiding tot Legal Mediator gevolgd bij het aan de UvA gelieerde ADR Instituut te Amsterdam gevolgd en succesvol afgerond. In 2018 heb ik de Grotius Specialisatieopleiding Informaticarecht met succes afgerond.

Mijn carrière ben ik begonnen bij Van Mens & Wisselink Advocaten en Belastingadviseurs te Utrecht (VMW Taxand), waarna ik op 1 januari 2010 als co-founder van Van Poppel Croonen Advocaten gestart ben.

Stuur een e-mail LinkedIn profiel
Top