Pas op als werkgever met gelukswensen!

In een uitspraak van de kantonrechter Noord-Holland van 6 juni 2023 is bepaald dat onder omstandigheden de uitspraak 'wij wensen je veel geluk verder' opgevat mag worden als een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Indien een werknemer daar niet mee instemt, kan dit grote gevolgen hebben voor de werkgever. In onderstaande Legal Update wordt dit als volgt toegelicht.

Feiten

Sinds 3 januari 2018 is werkneemster in dienst bij Juristu Incassodiensten B.V. (hierna: Juristu). Op 24 maart 2022 heeft de werkneemster zich ziek gemeld vanwege zwangerschapsklachten. Op 6 september 2022 is zij bevallen. Op 26 januari 2023 heeft Juristu twee e-mails naar de werkneemster gestuurd waarin staat dat ze op 2 januari 2023 zou beginnen met werken, maar niet is verschenen. De e-mails sluiten af met de opmerking: “wij wensen je veel geluk verder”. De werkneemster verzoekt de kantonrechter om de opzegging van de arbeidsovereenkomst of het ontslag op staande voet te vernietigen en Juristu te veroordelen tot loondoorbetaling. De werkneemster wijst erop dat ze nog steeds ziek is en dat er geen afgesproken datum was voor haar terugkeer naar het werk. Juristu verweert zich en beweert dat de werkneemster ouderschapsverlof heeft aangevraagd en zich niet ziek heeft gemeld. Juristu ging ervan uit dat de werkneemster de arbeidsovereenkomst als beëindigd beschouwde en wenste haar daarom succes.

 

Oordeel

Opzegging arbeidsovereenkomst?

Uit de e-mails van 26 januari 2023 kon de werkneemster opmaken dat Juristu de arbeidsovereenkomst wilde opzeggen. De bewoordingen lieten zien dat Juristu de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen, wat overeenkomt met het standpunt van Juristu. In tegenstelling tot wat Juristu beweert, is er geen grond om te concluderen dat de werkneemster de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd. Daarom oordeelt de kantonrechter dat de werkneemster de e-mails van 26 januari 2023 mocht opvatten als een opzegging. Omdat de werkneemster niet heeft ingestemd met deze opzegging, is deze niet rechtsgeldig. Het verzoek om de opzegging te vernietigen wordt toegewezen. De arbeidsovereenkomst blijft bestaan, en de werkneemster heeft recht op loon en herstel van haar werkzaamheden na herstel.

 

Hoogte loon

Alleen de bewering van Juristu dat de werkneemster ouderschapsverlof heeft aangevraagd en zich op dat moment niet als ziek beschouwde, is onvoldoende om te concluderen dat de werkneemster zich beter heeft gemeld en arbeidsgeschikt is. Juristu had een bedrijfsarts moeten inschakelen om de arbeids(on)geschiktheid van de werkneemster vast te stellen, maar dat heeft Juristu niet gedaan. Het UWV betaalt een Ziektewetuitkering (hierna: ZW-uitkering) aan de werkneemster, wat aangeeft dat het UWV ook van ziekte uitgaat. De kantonrechter gaat ervan uit dat de werkneemster wegens ziekte ongeschikt is voor haar werkzaamheden. De werkneemster heeft recht op loon tijdens ziekte. De kantonrechter oordeelt dat de enkele omstandigheid dat de werkneemster tijdens haar ziekteperiode in 2022 100% van haar loon ontving, niet betekent dat zij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij 100% loon zou blijven ontvangen. De kantonrechter acht een loonbetaling tijdens ziekte van 70%, inclusief een (gemiddeld) bedrag aan bonus, redelijk. Juristu wordt veroordeeld tot loondoorbetaling, met de voorwaarde dat als het UWV het recht op ZW-uitkering vanaf 25 januari 2023 beëindigt, intrekt, herziet en/of terugvordert, en er geen of minder ZW-uitkering kan worden verrekend met de loonbetaling, Juristu verplicht is het loon volledig door te betalen.

 

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat een werkgever er niet zonder meer van uit kan gaan dat een werknemer heeft opgezegd als deze niet is komen opgaan. Daarnaast kan een werkgever, zo blijkt uit deze uitspraak, niet lichtzinnig om gaan met uitspraken als: ‘wij wensen je veel geluk verder’. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, of andere vragen die gerelateerd zijn aan het arbeidsrecht, laat ons dat gerust weten!

Top