Expertises
 • Arbeidsrecht & Medezeggenschap

  Complexe reorganisaties, individuele en collectieve ontslagprocedures, onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden, werknemersparticipaties en pensioenrecht.

 • Commerciële Contracten & Commercial Litigation

  Onderhandelen, redigeren en procederen ter zake van overeenkomsten op het gebied van agentuur, algemene voorwaarden, distributie, franchise, huur, koop, opdracht, productaansprakelijkheid en verzekering.

 • Corporate law & Corporate Litigation

  Ondernemingsrechtelijke advisering, geschillen en procedures over besluitvorming, bestuur en toezicht, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. Wij ondersteunen bij het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, zoals distributie, agentuur, maatschap en vof, alsook het adviseren en procederen over geschillen tussen aandeelhouders en andere partners.

 • Duurzaamheid

  Juridisch advies omtrent wet- en regelgeving ten aanzien van duurzaamheidsdoelstellingen en duurzaamheidsprojecten, zoals wind-, bio-, en zonne-energie en warmteprojecten. Niet alleen bij u is duurzaamheid onderdeel van een normale bedrijfsvoering, waaronder doch niet beperkt tot de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen en Green Deal Duurzame Zorg.

 • Healthcare & Pharma

  Wij adviseren en procederen in allerlei kwesties waarmee (toeleveranciers en partners van) zorginstellingen en professionals in de zorg en farmacie te maken krijgen.

 • ICT, Privacy & Intellectuele Eigendom

  Dataverwerking, (open source software) licenties, cloud oplossingen, IT-contracten, privacy, smart contracts technologie, auteurs-, merk- en handelsnaamrecht.

 • Mediation

  Zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding.

 • Samenwerkingsvormen, fusies & overnames

  Voor zakelijke (internationale) samenwerkingsvormen staan diverse rechtsfiguren ter beschikking (zoals een (gezamenlijke) besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vennootschap onder firma en maatschap, vereniging, stichting, coöperatie en commanditaire vennootschap, maar distributie, agentuur, franchise, etc.). Daarnaast adviseren en procederen wij ook bij vennootschapsrechtelijke transacties, zoals fusies en overnames van allerlei soorten, problemen met aandelen/buy-backs, aandeelhouder en bank (her)financiering, MBO/MBI, risicokapitaal, ondernemingsbestuur en meer.

Bekijk rechtsgebieden Check updates

Rechtsgebieden

Wij adviseren en procederen over:

rechtsgebied

Arbeidsrecht & Medezeggenschap

Complexe reorganisaties, individuele en collectieve ontslagprocedures, onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden, werknemersparticipaties en pensioenrecht.

rechtsgebied

Commerciële Contracten & Commercial Litigation

Onderhandelen, redigeren en procederen ter zake van overeenkomsten op het gebied van agentuur, algemene voorwaarden, distributie, franchise, huur, koop, opdracht, productaansprakelijkheid en verzekering.

rechtsgebied

Corporate law & Corporate Litigation

Ondernemingsrechtelijke advisering, geschillen en procedures over besluitvorming, bestuur en toezicht, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. Wij ondersteunen bij het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, zoals distributie, agentuur, maatschap en vof, alsook het adviseren en procederen over geschillen tussen aandeelhouders en andere partners.

rechtsgebied

Duurzaamheid

Juridisch advies omtrent wet- en regelgeving ten aanzien van duurzaamheidsdoelstellingen en duurzaamheidsprojecten, zoals wind-, bio-, en zonne-energie en warmteprojecten. Niet alleen bij u is duurzaamheid onderdeel van een normale bedrijfsvoering, waaronder doch niet beperkt tot de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen en Green Deal Duurzame Zorg.

rechtsgebied

Healthcare & Pharma

Wij adviseren en procederen in allerlei kwesties waarmee (toeleveranciers en partners van) zorginstellingen en professionals in de zorg en farmacie te maken krijgen.

rechtsgebied

ICT, Privacy & Intellectuele Eigendom

Dataverwerking, (open source software) licenties, cloud oplossingen, IT-contracten, privacy, smart contracts technologie, auteurs-, merk- en handelsnaamrecht.

rechtsgebied

Mediation

Zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding.

rechtsgebied

Samenwerkingsvormen, fusies & overnames

Voor zakelijke (internationale) samenwerkingsvormen staan diverse rechtsfiguren ter beschikking (zoals een (gezamenlijke) besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vennootschap onder firma en maatschap, vereniging, stichting, coöperatie en commanditaire vennootschap, maar distributie, agentuur, franchise, etc.). Daarnaast adviseren en procederen wij ook bij vennootschapsrechtelijke transacties, zoals fusies en overnames van allerlei soorten, problemen met aandelen/buy-backs, aandeelhouder en bank (her)financiering, MBO/MBI, risicokapitaal, ondernemingsbestuur en meer.

When it gets complicated,

it gets interesting.

Wij hebben met genoegen gewerkt voor o.a.

Door betrouwbare dienstverlening vervullen wij vaak de rol van trusted advisor, naast onze rol als oplosser van juridische vraagstukken.

 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
Top