Mediation

Zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding.

Mediation is een manier waarop partijen gestimuleerd worden om gezamenlijk tot een oplossing van een tussen hen bestaand geschil te komen. Omdat partijen gezamenlijk zoeken naar een oplossing, is de kans groter dat het geschil niet tot een beëindiging van de onderlinge relatie leidt.  Mede daarom is mediation vooral bekend geworden in de zogenaamde “personen & familiepraktijk” omdat die partijen vaak (door bijvoorbeeld kinderen) voor langere tijd aan elkaar verbonden blijven en het tussen heb bestaande geschil  hier zo min als mogelijk negatieve invloed op moet hebben. Omdat mediation binnen dit rechtsgebied succesvol is gebleken, ziet men het instrument steeds vaker ingezet zoals ook bij zakelijke geschillen. Denk hierbij aan geschillen tussen aandeelhouders, werknemer en werkgever, binnen medezeggenschap en eigenlijk ieder ander geschil. De mens achter het geschil moet uitgedaagd worden om tot een oplossing van het geschil te komen; dat is het doel en kracht van mediation.

Dit doel wordt bereikt door geheimhouding, het creëren van onderling vertrouwen en het luisteren naar elkaars pijnpunten en wensen. De mediator zorgt voor de benodigde setting en faciliteert partijen om met elkaar (weer) in dialoog te gaan. Als die eerste stappen gezet zijn en partijen bereid zijn om oprecht naar elkaar te luisteren, dan zal er weer een gesprek komen met als doel uitgangspunten te formuleren leidend naar een oplossing.

Naast het behoud van de (resterende) relatie, zijn er meerdere andere redenen om te kiezen voor mediation. Partijen houden de uitkomst van het geschil in eigen hand, zijn in de regel minder kosten kwijt (naast kosten voor de gemachtigden moet men ook denken aan griffiegeld), en de doorlooptijd is veelal korter dan een gerechtelijk procedure. Deze elementen maken dat het instrument ‘mediation’ zeer goed inzetbaar is om vaak complexe juridische geschillen pragmatisch op te lossen.

Jasper Croonen is de aan VPCA verbonden mediator. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan het ADR Instituut te Amsterdam (onderdeel van de UvA). Dit instituut leidt onder meer rechters op en staat nationaal maar ook internationaal hoog aangeschreven. De technieken en vaardigheden die hij geleerd heeft past hij niet alleen als mediator toe, maar ook in de reguliere praktijk. Zowel in de onderhandelingen met (de) andere partij(en) maar ook in de dialoog met de rechterlijke macht passeren de technieken en vaardigheden constant de revue met als doel de angel uit een geschil te halen en de dialoog op te zoeken.

Wij zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied

Jasper Croonen

Advocaat • Mediator
Top