Slechte weersverwachtingen voor een festival? Festivalorganisator: pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid!

Met het mooie weer van de afgelopen dagen en de blijvende goede weersvoorspellingen in het vooruitzicht, kun je je haast niet voorstellen dat de weersverwachtingen voor een festival in hartje zomer tegenvallen. Helaas gebeurt het wel. Als festivalorganisator natuurlijk erg balen, maar nog erger als je in het kader van deze voorspelde slechte weersverwachtingen ook nog eens persoonlijk aansprakelijk bent voor een tekortkoming van de Stichting waar jij bestuurder van bent. Het overkwam een bestuurder van de Stichting (hierna: 'de Festivalorganisator'), die in januari 2023 hiervoor aansprakelijk werd gesteld.

Wat was er aan de hand?
De Stichting is op 15 maart 2019 opgericht en had ten doel een driedaags festival te organiseren waarmee het 200-jarig bestaan van de gemeente zou worden gevierd. Op 16, 17 en 18 augustus 2019 heeft het festival plaatsgevonden. Na het opmaken van de totaalbalans bleek dat er een tekort is ontstaan van bijna € 200.000,00,–. Op 6 oktober 2020 is de Stichting in staat van faillissement verklaard.

Een Beveiligingsbedrijf had nog openstaande facturen bij de Stichting. Daarvoor heeft zij de Festivalorganisator op 3 mei 2021 persoonlijk aansprakelijk gesteld en vordert een betaling van ruim € 25.000,00,–. Zij legt hieraan ten grondslag dat de Festivalorganisator als bestuurder van de Stichting onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld omdat zij op 15 augustus 2019 en 19 augustus 2019 opdrachten tot extra beveiligingswerkzaamheden heeft gegevens terwijl hij wist of redelijkerwijze behoorde te weten dat de Stichting haar verplichtingen jegens het Beveiligingsbedrijf niet na zou kunnen komen.

Hoe zat het juridisch ook al weer?
Van ernstige persoonlijke verwijtbaarheid van de bestuurder, leidend tot externe bestuurdersaansprakelijkheid, kan sprake zijn indien deze bij het aangaan van die verbintenis wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden, behoudens door de bestuurder aan te voeren omstandigheden op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat hem persoonlijke ter zake van de benadeling geen ernstig verwijt kan worden gemaakt (zie hiervoor HR 6 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB9521 (Beklamel)). In de kern houdt dit zogenoemde Beklamel-criterium in dat de bestuurder bij het aangaan van de verbintenis wist of behoorde te begrijpen dat de schuldeiser van de vennootschap als gevolg van zijn handelen schade zou lijden.

Terug naar de casus
Naar het oordeel van de rechtbank had de Festivalorganisator op 15 augustus 2019, toen bekend was dat de weersvoorspellingen voor het aankomende weekend slecht waren, behoren te beseffen dat de inkomsten tegen zouden vallen. Hij had moeten beseffen dat door het voorspelde slechte weer de opkomst laag zou zijn waardoor minder munten verkocht zouden worden dan begroot en het festival aldus verlies zou lijden op de muntverkoop. Ten tijde van het ondertekenen op 15 augustus 2019 van de offerte ter zake van de extra werkzaamheden had hij moeten begrijpen dat de Stichting niet aan haar verplichtingen jegens het beveiligingsbedrijf zou kunnen voldoen; de weersvoorspellingen waren immers erg slecht, namelijk regen, regen en regen. Hetzelfde geldt voor de door de Festivalorganisator op 19 augustus 2019 gegeven opdracht voor de extra werkzaamheden aan het Beveiligingsbedrijf.

De Festivalorganisator wordt door de rechtbank in januari 2023 dan ook als bestuurder van de Stichting (persoonlijk) aansprakelijk gehouden voor de door het Beveiligingsbedrijf geleden schade.

!! Pas dus op bij slechte weersvoorspellingen op met het aangaan van nieuwe opdrachten, of informeer de opdrachtgever op voorhand over mogelijk tegenvallende inkomsten door het voorspelde slechte weer!

Lees de hele uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBOBR:2023:215

Meer weten of een ondernemingsrechtelijk vraagstuk? Neem contact met ons op!

vanschaik@vpca.nl
06 11 49 40 95

Top