Gijs van Poppel

Advocaat

Gijs van Poppel studeerde Nederlands recht (afstudeerrichtingen civiel recht en bedrijfsrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Gijs is 1 juli 1996 zijn ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk (met name Boek 2 BW, samenwerkingsverbanden en overnames) gestart bij Van Mens & Wisselink (VMW Taxand), waar hij 1 juli 2003 partner werd.

Van Poppel Croonen Advocaten is op 1 januari 2010 opgericht. Gijs is vaste adviseur van binnen- en buitenlandse organisaties werkzaam op het gebied van IT, onderwijs, personeel & organisatie, gezondheidszorg, media en enkele vermogende particulieren.

Naast zijn werk in de advocatuur is hij onder andere lid van de Vereniging Corporate Litigation en heeft hij zitting in een aantal commissies, waaronder:

  • vicevoorzitter van de tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB);
  • voorzitter van de adviescommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);
  • voorzitter van de adviescommissie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt);
  • voorzitter van de commissie van Bezwaar en Beroep van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN);
  • voorzitter van het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Universiteit Leiden;
  • voorzitter van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften van de Universiteit Leiden;
  • vicevoorzitter en lid van de commissie Advies en Geschilbeslechting (CAG) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, is hij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op het rechtsgebied ondernemingsrecht. Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Stuur een e-mail LinkedIn profiel
Top